skip to Main Content

Sanacija klizišta i okolnog terena Razvor Vrhi 2
Općina Kumrovec

Početak radova: 25.09.2018.
Završetak radova: 25.10.2018.

Klizište uz općinsku nerazvrstanu cestu u naselju Razvor biti će sanirano izgradnjom potpornog zida, okolni teren sanirati će se izgradnjom kanala oborinske odvodnje za odvodnju voda od klizišta, a sama prometnica u zoni klizišta biti će nanovo asfaltirana. Rok završetka radova je 30 dana što znači da bi do kraja listopada ove godine klizište, okolni teren i prometnica trebali biti sanirani.

Back To Top