skip to Main Content
Krenula Sanacija Klizišta Na Pruzi Zabok – Đurmanec – DG U Krapini

Krenula sanacija klizišta na pruzi Zabok – Đurmanec – DG u Krapini

IZGRADNJA je počela sa sanacijom klizišta na pruzi Zabok – Đurmanec – DG u Krapini. Klizište će se sanirati zamjenom materijala u zoni klizišta kamenim materijalom te izvedbom potporne konstrukcije od gabiona uz željezničku prugu.

Back To Top